A Csiri-biri torna egy védjegyes baba-mama foglalkozás, mely 2005-ben született meg és ma már országos népszerűségnek örvend. A járni/totyogni már tudó korosztálytól egészen az ovis kor elejéig ajánlott a foglalkozás.

A Csiri-biri torna egy olyan zenés-mozgásos, vidám, lendületes foglalkozás, ahol a kicsik a megszokottól eltérő mozgásformákkal és mozgásfejlesztő eszközökkel ismerkednek meg. A torna azokat a készségeket fejleszti, melyre ebben a korban a leginkább szükséges odafigyelni: egyensúlyérzék, nagy- és finommotorika, ritmusérzék, figyelem, koordinációs képesség. A gyermek társasághoz szokhat, bátrabbá, nyitottabbá válik, kezdeményező képessége javul.

Bizonyára hallottátok már a dyskalkulia, dyslexia, dysgraphia kifejezéseket. A számok felcserélése, a betűtévesztés, az olvasási nehézség, a figyelem-, a tanulás- és a viselkedészavar sokszor a mozgásfejlődés során kimaradó mozgásformák hiányára vezethető vissza. A mosolyt fakasztó, derűs hangulatú dalokkal, mondókákkal tarkított foglalkozások minden mozzanata fejlesztően hat a gyermek személyiségére, mozgására, koncentrációs képességére, valamint nagymértékben hozzájárul a tanuláshoz elengedhetetlen részképességek (írás, olvasás, számolás) optimális ütemű fejlődéséhez.

A Csiri-biri torna 3 részből áll:

  • Az első részben olyan nagymozgásokkal kísért gyakorlatok szerepelnek, amik segítik a gyermek „testtudatának” kialakulását, fejlesztik az egyensúlyozó rendszer működését, valamint a két „testfél” mozgásának összerendezését.

  • A második részben szabad mozgások – nyújtóztató, futkosó, hintáztató -, valamint mozgásfejlesztő eszközök segítségével elvégezhető mozgásformák szerepelnek – ültető, ernyőztető, hintáztató.

  • Az utolsó – elcsituló – részben a finom motorikus mozgások utánzása a szem-kéz koordináció kialakulását fejleszti, ami a későbbiekben az írás képességének elsajátításáért felelős.

A Csiri-biri torna hétfőn 10:45-től, kedden 17 órától, csütörtökön 10:30-tól és 11:30-tól, pénteken 9:30-tól érhető el a Csemeteligetben.

A foglalkozást Erdélyi Anita tartja.