A néptáncos foglalkozásokon tág terület adódik a különböző képességek fejlesztésére. Ilyen terület például az anyanyelvi képesség, a szocializációs képesség, az érzelem-akarat kifejezési képesség, az értelmi képesség, a testi érettség, motorikus készség. Könnyedén, észrevétlenül gyakorolják a gyerekek azokat a mozgásokat, mozdulatokat, használják azokat a szavakat, gazdagítják kifejezőképességüket, szókincsüket, amelyek a biztos iskolakezdéshez elengedhetetlenül szükségesek.

A magyar néptáncon keresztül megismerkedhetnek a gyermekek a népi kultúrával, hagyományainkkal, illetve a tánc nyújtotta értékekkel. Ezek mellett a néptáncnak nagy szerepe van a mozgáskultúra, a ritmusérzék, a figyelemkoncentráció fejlődésében. Kiemelendő még az is, hogy a táncon keresztül megtanulhatja a gyermek az erkölcsi normákat, emellett a társas kapcsolatainak alakulásában is segítséget nyújt. Elmondható tehát, hogy a gyermek szocializációjára nagyon jelenős hatással bír a magyar néptánc. Ez által a gyermeket, ha táncolni tanítjuk, akkor megtanulja, hogy a társaira figyelni kell, így segítőkész, udvarias, toleráns, megértőbb lesz gyermektársaival. A magyar néptánc által közvetített értékek közül a legfontosabbak  a közösségi együttlét és az együtt szórakozás. Óvodás korban a gyermekeknek még nem kifejezetten táncot tanítunk, hanem egyfajta mozgáskultúrát közvetítünk. A gyermek számára az, hogy mozoghat mindig is örömet jelent. Ezt a néptánc tanításával úgy tudjuk fokozni, hogy a gyermek népzenére tud mozogni, amely fokozza az érdeklődését a mozgás, illetve a népünk kultúrájának elsajátítása iránt.

Mindezek átadásában Fonay Zsófia fog a gyermekek segítségre lenni.

A néptánc foglalkozás hétfőnként 18 órától kerül megtartásra a Csemeteligetben.

Bejelentkezés néptáncra itt!